Περιοδικό

Το περιοδικό "International Sports Law Review/Pandektis" εκδίδεται στα αγγλικά. Δημοσιεύονται μελέτες αθλητικού δικαίου, καθώς και εξελίξεις από το χώρο της εθνικής και διεθνούς αθλητικής νομοθεσίας, ενώ σημαντική θέση κατέχει η παρουσίαση της νομολογίας εθνικών-διεθνών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων, με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΚ και του CAS. Διανέμεται μέσω του Ταχυδρομείου στους συνδρομητές.

Παρουσίαση


Με βασικό πλεονέκτημα την απόλυτη εξειδίκευση στον τομέα της έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας Δικηγορικών Γραφείων και Νομικών Υπηρεσιών, η επιχείρησή μας προσφέρει τις βέλτιστες λύσεις σε τομείς όπως:

Προμήθεια των Δικηγορικών Γραφείων με εξειδικευμένα έντυπα άριστης ποιότητας και υψηλής αισθητικής (Φάκελοι και Υποφάκελοι Δικογραφίας, Folders Αρχειοθέτησης κ.λπ.), με γραφιστικές εφαρμογές σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες απόλυτα στην εικόνα και τις ιδιαίτερες ανάγκες του γραφείου σας.

Σχεδιασμός Σήματος - Λογοτύπου.

Σχεδιασμός και κατασκευή Firm Profile για τα μεγάλα Δικηγορικά Γραφεία και τις Δικηγορικές Εταιρείες.

Δημιουργία Websites για την προβολή στο διαδίκτυο, απολύτως προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις αισθητικές ιδιαιτερότητες του νομικού επαγγέλματος.

Επικοινωνιακό υλικό σχεδιασμένο ειδικά για κάθε γραφείο (χαρτί και φάκελοι αλληλογραφίας, επαγγελματικές κάρτες, κάρτες φιλικών χαιρετισμών, μπλοκ σημειώσεων κ.λπ.)

Σκοπό μας είναι να δημιουργήσουμε την εταιρική σας ταυτότητα με βάση τους στόχους σας λαμβάνοντας υπόψιν τις σημαντικότερες πτυχές των προϊόντων, των υπηρεσιών σας καθώς και την κατηγορία των πελατών στους οποίους απευθύνεστε.

Η εταιρική σας ταυτότητα αφορά σε όλες τις πτυχές της επιχείρησή σας και διαδραματίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στη γενική εικόνα που αποκομίζει ο πελάτης σας. Η κατοχή μιας ισχυρής εταιρικής ταυτότητας στις προσπάθειες επικοινωνίας είναι το πρώτο βήμα στην οικοδόμηση της καλής φήμης της εταιρίας σας και στην δημιουργία του προφίλ της.

Όλα τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να επιβάλλουν την εταιρική ταυτότητα της εταιρίας σας ώστε να επιτρέπουν στους πελάτες σας να προσδιορίσουν αμέσως το πνεύμα και την φιλοσοφία σας.

H ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει τη σχεδίαση:

  1. Λογoτύπου
  2. Εταιρικών καρτών
  3. Επιστολόχαρτου
  4. Φακέλου
  5. Folder

 

 

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε το site μας και ευελπιστούμε ότι ανάμεσα στις προσφερόμενες υπηρεσίες θα συναντήσετε αυτές που αποδίδουν καλύτερα την εξατομικευμένη εικόνα του γραφείου σας.